Wij wensen u een fijne dag met veel puzzelplezier. Hieronder ziet u 26 woorden. Streep deze woorden weg door van ieder woord de eerste letter aan te klikken en vervolgens de laatste letter. U houdt dan 34 letters over. Zet ze achter elkaar en lees uw verjaardagswens. Komt u er niet uit? U bent van harte welkom in onze winkel, wij helpen u graag. Neem dan uw (zonne)bril ook mee, zodat we die meteen een servicebeurt kunnen geven.

optometrist glas gefeliciteerd! min gebak pearle brillenkoker hieperdepiep oogmeting garantie zonnebrillen lenzen kraswerend ogen opticien feestje deskundig verjaardag zicht taart service monturen iris lezen plus zorg
I G E F E L I C I T E E R D !
R H O Z O N N E B R I L L E N
I I Z P O P T O M E T R I S T
S E K I T S G A R A N T I E B
O P D V C I E L E N Z E N M R
L E A E E H C R P E A R L E I
O R N G S R T I V L E Z E N L
O D G S V K J F E I P L U S L
G E O E O T U A E N C R U W E
M P V E B A R N A E O E J A N
E I M A R A D A D R S G G S K
T E C I A R K D E I D T E A O
I P U T N T Z O R G G A J N K
N K R A S W E R E N D J G E E
G E M O N T U R E N G L A S R
... ..... .... .. ....................